Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 268339 tekstów.

Cza­sami nasza tęskno­ta jest niewyob­rażal­nie og­romna jak stąd na księżyc i z powrotem. 

myśl • dzisiaj, 19:09

Mogę być sa­mot­na pośród tłumu ...
Ale nie chce być sa­ma gdy nie ma ni­kogo . 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 18:39

Życie jak si­nusoida - raz wzlo­ty, in­nym ra­zem upad­ki, a to wszys­tko spra­wia, że jes­teśmy po pros­tu ludźmi. 

myśl • dzisiaj, 18:37

Bunt to pier­wszy etap postępu. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:05

Faj­nie jest, gdy ktoś Ci się żali. Wte­dy nie myślisz o swoich zmartwieniach... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:42

I to niezręczne uczu­cie, kiedy ktoś ci się żali, a ty nie masz bla­dego pojęcia jak na to odpowiedzieć... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:34

Życie to mecz, w którym jes­teś głównym roz­gry­wającym. Piłka to los, który dos­ta­jesz. Twój los jest w Twoich rękach. Jak po­toczy się Two­ja gra? 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 16:40

Więc chodźmy, unieśmy się choć na chwilę w obłoki nad­mor­skich marzeń i od­czuj­my urok każdej po­ry dnia w tej krainie duszy. 

myśl • dzisiaj, 16:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100