Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 273821 tekstów.

Syn­drom cias­teczka - strach przed wszys­tkim tym, co wzbudza w nas uwielbienie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:31

Każdy z nas ma in­ny obwód empatii. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:30

Bądźmy dziś dla tych, co zarzu­cili krew jak kotwicę
pod ten sen, zbyt piękny
by nie dać się porwać...

Odtwórz 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:11

Dla wielu z nas szczęście przes­tało być ko­jarzo­ne z głębo­kim wewnętrznym za­dowo­leniem, stało się tyl­ko chwilą za­pom­nienia od codzien­nej mo­noto­nii życia. 

myśl • dzisiaj, 11:10

"Naj­większym błędem człowieka jest bez­li­tos­ne zniechęce­nie." ~Pa­weł Rychlica 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:40

myśli
niczym przypływ i odpływ

możesz spa­cero­wać swobodnie

al­bo stać w miejscu
i podzi­wiać bezkres 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:25

Gdy w wiel­kim nie­szczęściu nikt z przy­jaciół do ciebie nie pu­ka, wte­dy i łzy suche, i roz­pacz głucha. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:06

,,Nie sztuką jest być jak in­ni ale sztuką być na przekór in­nym ''. 

myśl • dzisiaj, 09:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama