Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 270719 tekstów.

A to ci hołota, ta­ka bur­da . 

myśl • dzisiaj, 07:41

Kto wie­rzy w miłość swej myśli, niech będzie jej wierny. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:22

Ta­ki urok życia i ta­ka natura,
że piękno po­siada na­wet kreatura...

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 07:21

"Jeżeli zaczy­na Ci na kimś za­leżeć, le­piej od ra­zu strzel so­bie w łeb. Na pew­no będzie mniej bolało..." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:20

Wiele ser­ca, to i wiele wdzięczności. 

aforyzm • dzisiaj, 06:51

Podjęłam próbę ucieczki
w cza­sie mi nieznanym
by czas nie rządził mną
a ja cza­sem lu­bię zmiany... 

myśl • dzisiaj, 06:34

Zna­jomy za­pytał mnie czy może choruję
na nadciśnienie...
- Nie, a dlacze­go py­tasz? - spytałem...

- No bo jes­teś strasznie czer­wo­ny na twarzy...

Mu­siałem po­wie­dzieć mu prawdę...

- Widzisz, Waldku...
Ja kocham psy... a kocham je tak bardzo,
że aż sam jes­tem czer­wo­ny jak psi chuj... 

anegdota • dzisiaj, 04:49

Niecier­pli­wy umysł... "wyp­rzedza" sam postęp. 

myśl • dzisiaj, 04:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100