Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 266006 tekstów.

Naj­lep­szym przy­jacielem sa­mot­ni­ka może być tyl­ko dru­gi samotnik. 

myśl • dzisiaj, 01:47

Nie trac glo­wy jak ob­ni­zyc koszty bo Cie na cos nie stac. Le­piej wy­mysl jak na to wszys­tko zarobic;) 

myśl • dzisiaj, 00:27

Twój uśmiech mam scho­wany głębo­ko w ser­cu, on spra­wia że żyję kiedy cię nie ma zemną 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:25

Łat­wo tra­fić do czyichś myśli...
trud­niej w nich pozostać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:15

Gdy mówisz że ci pus­to, a ja czuję się zdep­ta­na jak liści przez bezuczuciowców.
To chciałbym mieć Cię obok.
Choć nap­rawdę nie wiem jak to jest mieć cię tak blisko. 

myśl • wczoraj, 23:46

Zaw­sze pat­rz na siebie od tej lep­szej stro­ny,
wys­tar­czająco dużo osób widzi Cię w ciem­nych barwach.
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:39

Chciałabym się za­kochać i od­dychać z Kimś wspólnym powietrzem 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:30

Nie oglądaj się za siebie, bo Ci z przo­du ktoś przyje***. 

myśl • wczoraj, 23:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100