Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 280072 teksty.

Jeśli kocha to wróci.
Głupia! Gdy­by kochał to by nig­dy nie odszedł. 

myśl • dzisiaj, 21:21

Ja­ki sens mają tłus­te czwar­tki, kar­na­wały i os­tatki, sko­ro post i wstrze­mięźli­wość nieznane... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:01

Będąc na szczy­cie często sięga­my dna, 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 20:41

głupotą jest wierzyć,
że to, co widzimy,
jest wszystkim,
co istnieje 

myśl
zebrała 9 fiszek • dzisiaj, 20:38

Z pun­ktu widze­nia eko­loga lep­szy jest gołąb na dachu niż wróbel w garści. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 20:19

Kiedy kończą się słowa, to człowieka się bie­rze do serca. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 20:08

Są ta­cy ludzie, którzy tak często grają, że nie sposób spos­trzec co sztuką a co życiem jest. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:58

Koszty za de­cyz­je to po­myłki i lo­sy na loterii. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99