Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 273184 teksty.

Niedo­powie­dze­nia są naj­większą zagadką. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 12:52

Do­ceniasz głupotę in­nych, a swo­jej nie widzisz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 12:51

Miłość nie jest uczu­ciem. Nie jest na­wet kon­sekwen­cją ich nad­miaru. Jest po­wodem wielu de­cyz­ji, których nie podjęłoby się w in­nym stanie. 

myśl • dzisiaj, 12:18

La­biryn­tem życia dążymy
dum­nie spuszczając głowę
by nie zo­baczyć światła 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:16

wiek
uwy­dat­nia zmarszczki
i wygładza myśli
ta­ka sprzeczność
przez życie całe
...
na­tural­ny lifting 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 12:13

mo mje ktuś po­rato­wać zim­nym piwym? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:03

Mówią, ze niewy­korzys­ta­ne szan­se mszczą się, jed­nak te wy­korzys­ta­ne też. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:39

To ze śmier­ci czer­piemy naj­lep­sze po­mysły na życie.


*in­spir Piotr i Ola 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 11:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99