Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 265103 teksty.

Cham­stwo to brak za­hamo­wań w drif­cie po ścięcie głowy. 

aforyzm • dzisiaj, 01:13

Je­den był z nią, dru­gi bar­dzo być chciał. Obaj twier­dzi­li, że kochają ją nad życie. Mu­siała w końcu wyb­rać. Tyl­ko żaden z nich nie zauważył, że ona na miłość miała aler­gię, a jej nad­miar po­wodo­wał, że zaczy­nała pragnąć wolności. 

myśl • dzisiaj, 01:00

muszę uwol­nić się od tych pus­tych ludzkich sko­rup..
muszę przes­tać być pustą sko­rupą człowieka.. 

myśl • dzisiaj, 00:51

dwudzies­ta ósma myśl,
dwadzieścia osiem lat,
z cza­sem do­wie się dlacze­go,
tak niena­widzę ten świat,
kiedyś zro­zumie dlacze­go,
czułem się w ser­cu jak wrak,
do dwudzies­tu ośmiu pięter,
kur­wa nies­te­ty dwóch brak, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:45

Ludzie lu­bią dręczyć Tych których uważają za słabych .. 
Nie ro­bią te­go dla­te­go,ze jes­teśmy słabi,prze­ciw­nie,dla­te­go ze jes­teśmy silni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:30

Kreuję Wszechświat na dob(r)ę.


Kto zniósł wszys­tko psychicznie,
roz­dzierając ducha sza­ty,
a z ciała po­zos­ta­wił tyl­ko zmysły...
Po nich wyob­raźnię się tra­ci, po­zos­ta­wiając pamięć.

Wszys­tko prze­niesie, na­wet, jeśli sobą zapłaci. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:09

Noc...roz­wiązła mat­ka snów! 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:03

Wykręć klam­ki pa­mięci, w po­kojo­wych celach. 

myśl
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 23:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100