Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 271329 tekstów.

Wol­ność wy­rywa myśli, z korzeniami. 

aforyzm • dzisiaj, 14:17

Szy­der­stwo pochodzi również z niemo­cy. Mo­cy nie odzys­kasz, niemoc pogłębisz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:13

Je­dyne światełko w tu­nelu właśnie zgasło.. Trze­ba szu­kać następnego.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:10

Cza­sem wszys­tko tak wychodzi, byś te­go nie zauważył. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 12:42

awers piękny był jak książka
re­wers - niczym ty­lec i czer­wo­na wstążka 

myśl • dzisiaj, 12:19

Wpa­dając w popłoch nie za­pomnę o do­padającej tęsknocie,
która zaczy­na się od przy­jaciel­skiego słowa a kończy na Tobie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:20

Nie kry­tykuj myśli, gdyż nie wiesz co kto ma na myśli... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:37

Życie sma­kuje goryczką.

Słod­kie go­dy życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama