Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 282010 tekstów.

kloszard ut­rzy­muje przy życiu więcej is­tnień niż filantrop 

aforyzm • dzisiaj, 06:25

Każda władza cenzurę wprowadza. 

aforyzm • dzisiaj, 05:30

przet­rwa­nie się pojawia
gdy strach znika 

aforyzm • dzisiaj, 05:07

Spa­cerując po mieście w którym jest 40 mie­szkań na jed­ne­go wy­naj­mujące­go, spo­tykam niez­na­jomą i słyszę:
- "Mieliśmy ta­kiego psa, mie­szańca z Am­sta­fem, ale mu­sieliśmy go od­dać, bo właści­ciel mie­szka­nia, które właśnie wy­najęliśmy nie [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 01:19

Ludzie którzy boją się osza­leć w życiu...
Us­chną... z samotności 

myśl • dzisiaj, 01:11

Fa­natyzm re­ligij­ny pro­wadzi do obłędu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:01

Boję się...
Boję, że po śmier­ci nie usłyszę już muzyki. 

myśl • dzisiaj, 00:38

Po­kor­niej­sz zgod­nie z azy­mutem i po trwodze, reszta to już skrucha w rozsypce... 

aforyzm • dzisiaj, 00:29

Dusza i ciało, jak dob­re małżeństwo - roz­dzielić je może tyl­ko śmierć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:23

Sen często by­wa je­dyną możli­wością rewanżu. 

aforyzm • dzisiaj, 00:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 06:19karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Groteska jest wte­dy, gdy w [...]

dzisiaj, 05:57karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]

dzisiaj, 05:56karykaturalna sko­men­to­wał tek­st $%^&$#

dzisiaj, 05:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:27Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:22Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:20Cris sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]