Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 272199 tekstów.

Każdy z nas jest prze­ko­na­ny że śmierć jest końcem te­go świata. Lecz tak na prawdę śmierć jest początkiem no­we­go świata ~ Pa­weł Rychlica 

anegdota • dzisiaj, 08:57

Im bliżej do ser­ca, do­puścisz człowieka,
tym po­ważniej­sze ra­ny on weń zada. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:54

Mil­cze­nie tchórzos­twem.
Język zdrajcą. 

myśl • dzisiaj, 08:50

Jeśli ciągle po­pełniasz ten sam błąd, to tyl­ko z Two­jego wyboru. 

myśl • dzisiaj, 07:29

Niep­rawda, że czas leczy ra­ny i za­ciera śla­dy. Może tyl­ko łagodzi przyk­ry­wając wszys­tko ko­lej­ny­mi przeżyciami. Ale to, co kiedyś bo­lało, w każdej chwi­li jest go­towe prze­bić się na wie­rzch i do­paść. Nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 06:57

Wycho­waw­com na­gana, gdy młodzież źle wychowana. 

aforyzm • dzisiaj, 05:55

wierzące­mu spa­da z nieba
spon­ta­niczny po­jawia się znikąd
ewo­luc­jo­nis­ta zmienia for­my

brak echa może wystraszyć 

myśl • dzisiaj, 04:10

Ja­ko PRZEG­RA­NY za­jadam jogurcik 

aforyzm • dzisiaj, 03:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100