Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 267197 tekstów.

Lęk nie da żyć i nie poz­wo­li umrzeć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:39

Bi­gos właśnie dziś ro­bię , dorzu­ciłam na­wet siebie. 

myśl • wczoraj, 23:34

Prze­rażające co kry­je się pod maską po­zorów zdej­mo­waną, gdy ludzie osiągną to co chcą. 

myśl • wczoraj, 23:27

Mam wrażenie, że z każdym ro­kiem tra­dyc­ja Świąt Bożego Na­rodze­nia za­nika i ludzie za­miast spędzać czas z rodziną jedząc kar­pia, bar­szczyk z uszka­mi, grzy­bową(bez grzybów!w moim przy­pad­ku), obżerając się ma­kow­cem i sernikiem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:26

Mój szwa­gier przy­wiózł dziś do mnie nies­podziankę dla mo­jej sios­try, często coś dla niej ro­bi, strasznie kocha ją i ich dzieci. To ideał. Czy to właśnie ten-je­den na mi­lion ? 

myśl • wczoraj, 23:09

Ten czas,ta chwi­la niech nig­dy nie przemija. 

myśl • wczoraj, 22:54

Nie ma głupich po­mysłów są tyl­ko złe rozwiązania 

myśl • wczoraj, 22:46

Naj­trud­niej i naj­gorzej jest kiedy okłamu­jesz ko­goś dla je­go dobra... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama