Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289303 teksty.

czas na dłuższą metę jest sprinterem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:39

człowiek całe życie chodzi i szu­ka promieni 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:25

le­piej żyć cza­sem niż godzinami 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:00

chcesz być szczęśliwy?
nie odkładaj na później
te­raz jest ten czas 

myśl • wczoraj, 20:21

Nie wszys­tkie baj­ki kończą się szczęśli­wym za­kończe­niem mój dro­gi czy­tel­ni­ku. Gdy czu­jesz się dob­rze myślisz o tym co będzie gdy zacho­rujesz? Nikt nor­malny tak nie ro­bi. A po­tem przychodzi to całko­wicie niespodziewanie. [...] — czytaj całość

anegdota • wczoraj, 20:18

Biję się z włas­ny­mi myśla­mi. Boję się jut­ra. Wra­cam do nor­malności. Smu­tek znów za­witał do mnie. Przy­witałem się jak z naj­lep­szym przy­jacielem i po­now­nie będziemy wspólnie szli przez to sza­re, zim­ne życie. 

myśl • wczoraj, 18:08

Posłałeś mnie a po­tem zabiłeś. 

myśl • wczoraj, 15:30

poezję to lu­bię opartą na fak­tach, nie stuloną 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 13:22

Jak masz prob­lem, zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto Cię spy­ta co się dzieje i po­myśli w duchu: jak to dob­rze że ja ta­kich nie mam.

~ Prze­moc przyjacielska 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 11:25

Zwierzęta nie po­lują na człowieka, tak jak my na nie. Skąd za­tem w naszej na­turze ich zabijanie? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:59yestem sko­men­to­wał tek­st Żal

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Mgła

dzisiaj, 00:56kbmars do­dał no­wy tek­st Zrozumieć szczęście w miłości, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

dzisiaj, 00:54Logos do­dał no­wy tek­st Są dwie sy­tuac­je, które [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st #

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st serce w pa­nier­ce

dzisiaj, 00:42Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Jesteśmy blis­ko siebie, by [...]

dzisiaj, 00:29Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Jestem egoistą, słucham twoich [...]