Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 291042 teksty.

Deszcz może być niewin­ny póki nie prze­mok­niesz do głębi serca... 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 13:36

Ro­mans. Krótkot­rwałe użycie? 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 11:20

Mężczyz­na też potrafi..
tyl­ko trze­ba mu dać wolną rękę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 11:07

Ceń chwilę, którą nie mu­sisz się dzielić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 07:46

ASer­ca są po to aby je połamać
Uczu­cia zaś po to by nie czuć nic
Jeśli Ci przyszło raz mnie okłamać
To jes­tem już wol­ny tak sa­mo jak Ty 

anegdota
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 06:03

Kiedy od­da­lamy się od Bo­ga
Słowa zmieniają znaczenie 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 21:51

Choć raz przej­rzeć się w To­bie to uj­rzeć świat we włas­nym grobie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:03

Kto nie widział nic po­za sobą, włas­nym ro­zumem to nig­dy nap­rawdę nie is­tniał był tyl­ko złudze­niem sa­mego siebie. 

myśl • przedwczoraj, 20:38

Nie do­wiesz się ile masz w tym kra­ju wolności,
póki nie zaczniesz gos­po­dar­czej działal­ności
http://blog.martinlechowicz.com/urzad-skarbowy-programistom,1428
https://www.google.pl/amp/s/www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/urzad-skarbowy-chce-znac-koszty-wesela,214,0,2398422.html%3famp=1 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 20:12

myślę
yestem
 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 19:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli upat­ru­jesz sen­su życia [...]

dzisiaj, 15:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto sieje fałsz w [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

dzisiaj, 14:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stanął w moich drzwiach, [...]

dzisiaj, 14:09fyrfle do­dał no­wy tek­st Mężczyzna, to też ta­ki, [...]

dzisiaj, 14:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niektóre rzeczy są pros­te, [...]

dzisiaj, 14:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

dzisiaj, 13:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st To, co ważne można [...]

dzisiaj, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Upadłeś nie tyl­ko na [...]

dzisiaj, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli żyje ktoś wczo­raj­szym [...]