Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290484 teksty.

Kon­struk­tywna kłótnia kluczem do zam­ka zgod­ności w fur­tce do Miłości.

Odtwórz  

myśl • wczoraj, 23:45

SAMOTNOŚĆ
" człowiek w swej is­to­cie jest wszędzie sa­mot­ny..czy jest Ktoś kto nau­czy mnie żyć ?.. tak pop­rostu od­na­leźć się ?" 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 18:12

" Nie pozwól by sza­ra rzeczy­wis­tość miała wpływ
na ko­lory naszych marzeń." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 16:54

Piątek weeken­du początek..
Ok­le­pane, ale prawdziwe. 

myśl • wczoraj, 06:55

Dwie rzeczy poj­muję, a trze­ciej jeszcze nie znam:
ja­ki byłem,
kim jes­tem
i ja­kim się stanę. 

myśl • przedwczoraj, 23:02

to co widzisz rzad­ko by­wa tym co widać 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 22:56

Sądy są złożone, bo mogą mieć wiele orzeczeń. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 22:32

Próbo­wałeś wy­ciszyć burzę i obudziłeś tornado 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:30

Nie chce żebyś wy­ciągał mnie z mo­jego chaosu 

myśl • przedwczoraj, 22:27

Całe szczęście i to szczęście człowieka, że ser­ce choć zak­ry­te, to od­kry­wa wiel­kie dzieła kiedy się sięgnie dna. 

myśl • przedwczoraj, 20:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:17szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:14whiterose do­dał no­wy tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 17:57fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwu­nas­te

dzisiaj, 17:36IKON do­dał no­wy tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 17:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st bezśnieżna zi­ma wiatr por­wał we­lon [...]

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st czy była piękna? trud­no po­wie­dzieć nie [...]

dzisiaj, 16:33yestem sko­men­to­wał tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]