Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289851 tekstów.

Z.las Ha­das pi­sarz od sied­miu boleści!!
Tak Ten ktoś ewi­den­tnie krad­nie nasze wier­sze, podłość fałszy­wego ser­ca i obłuda:
to jest mój wiersz:
I.Anna
Z nad filiżanki
pat­rzy­my w swo­je oczy znad brze­gu filiżanki

do­ty­kiem dłonie ją pie­szczą niczym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 17:56

Da­liśmy się oszu­kać? A może to my oszu­kuje­my siebie sa­mych, wierząc wciąż w miłość niewinną, miłość poz­ba­wioną in­te­resow­ności i chęci zys­ku? Nie po to Bóg ser­ce mi dał, bym kiero­wał się sa­mym ro­zumem. Nie po to dał mi Bóg ro­zum, bym tyl­ko ser­cem się kierował. 

myśl • wczoraj, 17:55

Słucham i słyszę Mo­ja Nieznajoma 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 17:46

Ja wiem, że słowa by­wają po­dob­ne, ale uderzyło mnie w tym wier­szu Z.las Ha­das zbyt moc­ne po­dobieństwo do mo­jego wier­sza, ale czy się mylę? Nie sądzę.

Przyjacielowi

Lu­bię kiedy mówisz
Śpij
Sen przy­no­si piękne sny
Czuwam
wiec [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 14:09

zam­knięty umysł to ten bez żad­nych wątpliwości 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 13:06

Na­wet jak od­dychał - to był gor­szy od pozostałych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 10:19

I już nie wierzę, bo nadzieja mi umarła. 

myśl • przedwczoraj, 22:30

Ci którzy naj­mniej po­magają, naj­więcej się mądrzą, kiedy im pomagasz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 20:17

Odeszła w bólu,po­zos­ta­wiła po so­bie smu­tek,żal i cierpienie.... 

myśl • przedwczoraj, 19:26

Budzisz we mnie wenę
Ale nic konkretnego 

myśl • przedwczoraj, 16:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 11:42carolyna sko­men­to­wał tek­st Gwiazdozbiory okien da­lekich

dzisiaj, 11:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 11:10kati75 do­dał no­wy tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 10:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

dzisiaj, 10:54carolyna sko­men­to­wał tek­st Spałam obok niego, widziałam [...]

dzisiaj, 10:52giulietka sko­men­to­wał tek­st adresat niez­na­ny

dzisiaj, 10:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Retorycznie