Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 288194 teksty.

Słów brak a po­wie­dzieć nie ma komu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:47

Na cnotę każdy będzie miał ochotę. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:07

Trud­no się obejść, gdy nie ma cze­go przytrzymać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:52

W każdym nie­szczęściu, kry­je się od­ro­bina szczes­cia, tak jak w kaz­dym szczęściu uk­ry­wa się smutek. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:36

Przez całe życie mu­simy godzić się ze stra­tami, ale bo­li nas naj­bar­dziej jeśli zab­raknie cza­su na słowa pożegnania 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:01

Wiara bez próby to tyl­ko improwizacja. 

myśl • wczoraj, 22:56

Głód pot­ra­fi zmienić wszys­tko co wiesz na swój temat. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:53

Każda chciałaby być księżniczką, ale nies­te­ty nie umie. (*:*) 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 22:36

Dob­ra ce­na nie jest ceną dobra. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:35

Sa­mot­na ko­bieta - bez­pańska pani. 

myśl • wczoraj, 22:29
Aktywność

dzisiaj, 19:20Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:47natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Każda chciałaby być księżniczką,ale [...]

dzisiaj, 18:01LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektórych trze­ba zga­sić, by [...]

dzisiaj, 17:59Whitename sko­men­to­wał tek­st Niektórych trze­ba zga­sić, by [...]

dzisiaj, 17:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:25poeta wyklęty sko­men­to­wał tek­st ...jutro to bez­pie­czny ter­min,aby [...]

dzisiaj, 16:58natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 16:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sum, er sum al [...]