Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290691 tekstów.

po­rażka niewątpli­wie uczy więcej niż sukces 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 11:03

"W do­mach z be­tonu niema wol­nej miłości" ale jest Fyr­fl ze swoją pałą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 09:17

Jeśli wiz­ja którą masz na swo­je życie cię nie prze­ras­ta, to znaczy że nie pochodzi od Boga. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 09:16

Jest ta­ki rodzaj mu­zyki, że kiedy jej słucham, po­siadam władzę nad emoc­ja­mi, nad który­mi nie sposób za­pano­wać. Ale kiedy ją słyszę wszys­tko co mnie przytłacza zos­ta­je za ścianą, której nie sposób przebić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 maja 2018, 23:42

To było parę lat te­mu.. Nau­czyłeś mnie jak Kochać
. Cza­sem tęsknię w mo­jej głowie tyl­ko me­mories me­mories memories... 

myśl • 17 maja 2018, 20:13

Mar­twe po­le ciszy nic już nie usłyszy ,złud­ne są jed­nak marze­nia gdy cios rzeczy­wis­tości wszys­tko w życiu zmienia ,
a my sa­mi już nie słyszy­my siebie za zam­knięty­mi drzwiami. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 maja 2018, 20:11

W ta­kie deszczo­we dni jak ten, lu­bię so­bie za­parzyć ku­bek gorącej herbaty
i wraz z unoszącą się z niej parą
za­topić w marzeniach... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 maja 2018, 19:14

Nakręca mnie czas, spędzo­ny bez zegarka.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 maja 2018, 16:34

In­tro­wer­ty­cy, to ludzie wrażli­wi, uczu­ciowi i em­pa­tyczni... niektórzy uważają ich za gburów, zam­kniętych w so­bie, bo nie udało się nic, z nich wydusić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 maja 2018, 09:49

Mo­je po­kole­nie się nie starze­je, tak jak mo­da z lat 70-tych ciągle na topie.
;)

Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 maja 2018, 06:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 08:32fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto piętnas­te

dzisiaj, 08:30cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dżem z węgierek Smaczniej­szy niż [...]

dzisiaj, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

dzisiaj, 08:24fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto czter­naste

dzisiaj, 08:07danioł sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]

dzisiaj, 08:02danioł sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

dzisiaj, 07:53zofija do­dał no­wy tek­st Utworzono wiel­ki krąg z [...]

dzisiaj, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 06:49$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st gdyby słowa niosły prawdę, [...]