Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289033 teksty.

Poezję gwałci się piórem. 

aforyzm • wczoraj, 21:14

Kiedy do­wie­działam się o Two­jej śmieci po­biegłam tam, gdzie się poz­na­liśmy. Stałam i pat­rzyłam na nasze miej­sca, chciałam odejść, chciałam zos­tać, pocze­kać z myślą, że może wrócisz. Przez ręce prze­mykały mi łzy. Nie zdążyłam ich zbierać. Coś we mnie wte­dy umarło... 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:44

Jeżeli będziesz pow­tarzać kro­wie, że jest psem z cza­sem zacznie szczekać. 

myśl • wczoraj, 19:01

Śmieci fru­wają, win­niśmy je uty­lizo­wać.

Dr Ta­wian Stambuła 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 18:44

Nie chcę mar­no­wać życia. Nie przyj­muję go­tow­ca, który los po­daje mi na ta­cy. Nie prze­mielam bez­myślnie, nie idę na łat­wiznę. Żyję w świado­mości, że mam jed­no życie i nikt nig­dy mi go [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 18:08

Słabość do ludzi jest siłą, która pot­ra­fi wy­wołać w nich ducha pogody. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 17:02

Wy­miana cy­tato­wych up­rzej­mości to tran­sak­cja wiąza­na... Śmiech za ko­tarą.

Dr Ta­wian Stambuła 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 15:42

Pożeg­na­nie ob­naża idiotę. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 15:25

Jeżeli nie trak­tu­jesz dru­giej oso­by jak człowieka,oz­nacza to,że sam za­pom­niałeś kim jesteś. 

myśl
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 13:45

szu­kając dnia, w nadziei dob­re­go wie­czo­ru
nie za­pom­nij wy­ciągnąć głowy z piasku

Odtwórz  

myśl • wczoraj, 12:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st nie zmienia się nic

dzisiaj, 12:05[...] sko­men­to­wał tek­st Porzucić szczęście, porzu­cić zachwyt. Porzu­cić miłość, za­dowo­lenie, [...]

dzisiaj, 10:55eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 10:54Salomon sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 10:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Na lep­sze

dzisiaj, 10:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Są gra­nice, których bliźnim [...]

dzisiaj, 10:03nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czasami tra­fiamy strzałą w [...]

dzisiaj, 09:51Cris sko­men­to­wał tek­st ukłon w stronę la­ta

dzisiaj, 09:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Słabość do ludzi jest [...]

dzisiaj, 09:00eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]