Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290484 teksty.

Cze­mu poszedłeś ode mnie? Cze­mu mil­czysz? Aż ta­ki jes­teś dum­ny? A ja nie, ja pot­ra­fię żeb­rać o słowa. O co jeszcze? Słowa są tak ważne. Więc gdzie, cza­sem trze­ba znać ad­res, a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 19:49

Myślałam, że czas mi pomoże,
Że z każdym dniem będzie od­ro­binę łatwiej
Mi bez Ciebie...
Tak nie jest... 

myśl • przedwczoraj, 19:07

Co­raz ciężej pod­nieść się po­między po­wieka­mi świata. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 18:44

Już wiem!
two­ja twarz,to rodzaj mas­ki codzien­ne­go użytku. 

myśl • przedwczoraj, 18:07

Nie narzędzie a techni­ka ro­bią z Ciebie wojownika. 

myśl • przedwczoraj, 17:24

Nie jes­teś wart na­wet mo­jej zemsty 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 17:13

Cza­sami po pros­tu się nie zmieniamy 

myśl • przedwczoraj, 17:11

... jak jed­ni nie przyz­nają się że pa­lili w piecu żyda­mi a in­ni nie przyz­nają się że palą w piecu większym guw­nem jak wer­salki i tabczany
ale tyl­ko jed­ni dos­tają za to [...] — czytaj całość

myśl • przedwczoraj, 12:06

Choin­ka stoi dum­nie skrząc się oz­do­bami... Podzi­wiając nie zauważyłam, że to już Wielkanoc. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:05

Nieważne że ty­le nas dzieli choćby roz­stać się przyszło
wiem że i tak zos­ta­niesz w moim ser­cu na zawsze
bo kto raz dot­knie mo­jego ser­ca swoją duszą
tkwi w nim jak róża choć ma kol­ce jest piękna.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 10:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:17szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:14whiterose do­dał no­wy tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 17:57fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwu­nas­te

dzisiaj, 17:36IKON do­dał no­wy tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 17:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st bezśnieżna zi­ma wiatr por­wał we­lon [...]

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st czy była piękna? trud­no po­wie­dzieć nie [...]

dzisiaj, 16:33yestem sko­men­to­wał tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]