Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290691 tekstów.

Sa­mot­ność, ka­ra dla wybrednych. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 21:30

W życiu doj­rzałość zaw­sze ma swoją cenę....i osiągają ją tyl­ko ci, którzy są go­towi tę cenę zapłacić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 21:26

Tak, jes­tem szczęśli­wa.
Ale z Tobą byłabym bardziej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 maja 2018, 21:03

Czym jest miłość? Poezją wyz­wo­lonej wyob­raźni, pełną cudów i niespodzianek 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 17:55

Kon­systen­cja na­biera barw, wcześniej zaś na­biera formy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 maja 2018, 15:46

...biła się po twarzy;
jed­nak cas­tingu nie wygrała. 

myśl • 16 maja 2018, 14:04

Sko­ro większość pro­jek­tantów mo­dy to mężczyźni można więc rzec, że to do nas rep­re­zen­tantów Mar­sa na­leży os­ta­teczna opi­nia mówiąca ko­bietom w czym widzi­my je naj­le­piej.
W czym chce­my je widzieć..
Dla­tego często coś ta niepo­zor­ne­go jak cho­ker czy za­kolanówki pot­ra­fi tak bar­dzo przy­kuć naszą uwagę..ujarzmić zmysły...
Czyżbyśmy za­bija­li sa­mych siebie własną bro­nią?
/oczami_mężczyzny 

myśl • 16 maja 2018, 11:44

gdy­by słowa niosły prawdę, nie byłoby o czym mówić 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 11:43

Pod pok­rywką jest zaw­sze więcej ener­gii niż nad garnkiem. 

myśl • 16 maja 2018, 11:41

Niektórych prag­nień nie da się oswoić
sza­leją wciąż w nas
jak dzi­kie nieokiełzna­ne konie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 16 maja 2018, 09:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 08:32fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto piętnas­te

dzisiaj, 08:30cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dżem z węgierek Smaczniej­szy niż [...]

dzisiaj, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

dzisiaj, 08:24fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto czter­naste

dzisiaj, 08:07danioł sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]

dzisiaj, 08:02danioł sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

dzisiaj, 07:53zofija do­dał no­wy tek­st Utworzono wiel­ki krąg z [...]

dzisiaj, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 06:49$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st gdyby słowa niosły prawdę, [...]