Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289033 teksty.

nic się nie ukryje...
piękne wnętrze, dos­trzeżesz zawsze
i naj­wy­raźniej - w chwi­lach trudnych 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 12:08

Ale mnie wk ur wi ły ko­sy! O jak mnie wku r wił y!!! 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 11:36

Porzu­cić szczęście,
porzu­cić zachwyt.
Porzu­cić miłość,
za­dowo­lenie, satysfakcję,
poczu­cie spełnienia, dumę i arogancję.

Próżność, ego­cen­tryzm, ślepą wiarę
i głuchy rozum.

Porzu­cić to wszys­tko i um­rzeć po raz kolejny.
Wątpię, by ktoś nau­czył się te­go le­piej ode mnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 11:18

gdy przes­ta­je pa­dać, mok­nie się pod drzewem 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 08:48

Moją de­finicją miłości jest Two­je imię. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 08:47

Ko­bieta gorąca: płonęła cała, gdy chciała. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 06:02

Naj­lep­sza jes­tem w mo­wie milczenia.
O słowa, które mil­czę dużo jest niedopowiedzenia.
I tak trzy­mam je moc­no - szu­kając upewnienia.
Chcę nau­czyć się niemych rozmów,
lecz szyb­ko gu­bię sens cichych słów znaczenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 00:53

O czym myślisz pat­rząc w gwiaz­dy? Ja os­tatnio boję się na nie spoj­rzeć, po­nieważ czuję strach. Ja­ko nas­to­lat­ka ga­piłam się w nie godzi­nami od­czu­wając przy tym błogi spokój i ra­dość. Ten widok [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 00:29

NI­KE Z SAMOTRAKI

i poszli w ogień
za głupotę
naszą i waszą
która ko­muś wy­dawała się
odwagą
porzu­cili miłość
w imię wyższej racji
kto te­raz nau­czy
żywe tru­py żądne krwi
kochać?
kto nauczy
spec­ja­listów od destrukcji
bu­dować no­we jutro
z odłamków?

ja­kie jutro?
 

myśl
zebrała 9 fiszek • przedwczoraj, 23:11

Bez­pie­czeństwo kosztu­je najwięcej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 22:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st nie zmienia się nic

dzisiaj, 12:05[...] sko­men­to­wał tek­st Porzucić szczęście, porzu­cić zachwyt. Porzu­cić miłość, za­dowo­lenie, [...]

dzisiaj, 10:55eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 10:54Salomon sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 10:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Na lep­sze

dzisiaj, 10:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Są gra­nice, których bliźnim [...]

dzisiaj, 10:03nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czasami tra­fiamy strzałą w [...]

dzisiaj, 09:51Cris sko­men­to­wał tek­st ukłon w stronę la­ta

dzisiaj, 09:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Słabość do ludzi jest [...]

dzisiaj, 09:00eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]