Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289630 tekstów.

To jest po­mysł na ciebie
Masz ja­kiś lepszy?
Ja nie wiem, ale...
Le­piej pomyśl 

anegdota • dzisiaj, 09:47

Zos­taw go 
Prze­cież na­wet ci się nie po­doba
To co z nim robisz?
Chcesz wie­dzieć więcej? Nie 

anegdota • dzisiaj, 09:35

Myśleć tak sa­mo, to znać swo­je myśli wza­jem. Niebezpieczne. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:01

Coś ci tu nie pasuje?
Dlacze­go te­go nie zmienisz?
Ja mam zmieniać za ciebie? 

anegdota • dzisiaj, 08:38

Naj­większym nie­szczęściem jest samotność. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:13

Pew­nie jak myśle Wiel­ka Nierządni­ca bi­letem do Mad­ry­tu pojechała

dziw­ne że nikt jej nie dał rady

ta ko­bieta pop­rzez dźwięki zrzu­ca wi­ne na ludzi

wys­tar­czy dob­rze słuchać co mówią okna

Moi Drodzy to ener­ge­tyka, gdy dobrze [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 06:04

Miałem me­dal, odznakę
Zasługi­wałem, byłem zasłużony?
Oni tak myśle­li
Ja się obijałem 

anegdota • dzisiaj, 03:44

Ba­wimy się przy tym sa­mym
Przy tym sa­mym co zwyk­le
Ty wyglądasz inaczej 

anegdota • dzisiaj, 03:37

- Wiesz jak się z tobą czułem? Jak­bym nig­dy nie żył.
- A te papierosy?
- Co z nimi?
- W niebie się pali? 

anegdota • dzisiaj, 03:31

To się ciągnie i ciągnie
Ba­wię się świet­nie
A ty cze­kasz
Na co?
Aż wytrzeźwieję 

anegdota • dzisiaj, 03:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:08Cris sko­men­to­wał tek­st Maleńki fla­konik po per­fu­mach [...]

dzisiaj, 19:03LenaK sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 19:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 19:01Veroni sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 18:58$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:44Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:39LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 18:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:30Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]