Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289630 tekstów.

Ko­cie oczy
Wiesz ja­ki są?
Są ko­cie
Co to znaczy?
Że nic w nich nie zobaczysz 

anegdota • dzisiaj, 03:10

Czy jes­teśmy do siebie podobni?
Trochę tak
Czy nam to wystarczy?
Chy­ba tak
A oni?
Oni będą chcieli cze­goś podobnego 

anegdota • dzisiaj, 02:40

Mam w so­bie szczęście motyla. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:37

To żart
Znasz ten żart?
Zakręci ci się od te­go w głowie?
Nie, nie tobie 

anegdota • dzisiaj, 02:33

Co we mnie widzisz?
Siebie?
To już było...
Coś jeszcze 

anegdota • dzisiaj, 02:27

mam złą pa­mięć. pa­miętam tyl­ko to, co złe 

myśl • dzisiaj, 02:19

Puszczam do ciebie oczko
Jak to widzisz?
Że ja wiem
I ty wiesz
Że też ci się podobam 

anegdota • dzisiaj, 02:18

Zos­tałam poz­ba­wiona doświadczenia
Czułości ob­ce­go
Skom­pli­kowa­nego organizmu
I jeszcze czułości dla niego 

myśl • dzisiaj, 02:17

Chodź, po­każę ci coś jeszcze
Co chciałabyś zo­baczyć
Ciebie, czy mnie?
Siebie już znasz
Więc odpowiesz...
Ciebie 

anegdota • dzisiaj, 01:55

No widzisz
Wie­działem, że tak będzie
Widzisz co­raz więcej
Masz coś więcej
Widzisz więcej 

anegdota • dzisiaj, 01:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:08Cris sko­men­to­wał tek­st Maleńki fla­konik po per­fu­mach [...]

dzisiaj, 19:03LenaK sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 19:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 19:01Veroni sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 18:58$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:44Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:39LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 18:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:30Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]