Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 291042 teksty.

Kul­tu­ra oso­bis­ta jest sztuką, na którą nie każde­go stać... 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 10:27

No­womo­wa: słowa, słowa... i tyl­ko słowa. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:23

A więc, wciąż będę uda­wać,
Że to nie ja
I nie mo­je serce... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 listopada 2018, 22:18

Czy to nie pe­wien rodzaj "pros­ty­tuc­ji", gdy my, ludzie, za­nie­czyszcza­my swo­je ciała łat­wo dostępnym, szyb­kim, ta­nim, mało war­tościowym po­kar­mem, niewy­magającym od nas za wiele wy­siłku, żeby go zdo­być? A sko­ro w tej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 listopada 2018, 22:06

Za żad­ne marze­nia nie ku­pisz wspom­nień ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 listopada 2018, 20:10

Żyjąc dla in­nych często za­pomi­namy o sobie! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2018, 07:22

Zak­ra­wa na kpinę brak ka­ry za winę. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 listopada 2018, 04:49

.naj­piękniej­sze chwi­le chcesz nag­rać jak film.
.ktoś ob­ra­ca klep­sydrę jak­by na przekór. 

aforyzm • 16 listopada 2018, 23:35

.wol­ność? znasz ją mówisz że ją masz.
.a po­kusa za pa­rawa­nem śmieje ci się w twarz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 listopada 2018, 23:33

.róże wręczają miłość później nag­le ciernie.
.kruszy się wrażli­wość pies po­kocha wierniej. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 listopada 2018, 23:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli upat­ru­jesz sen­su życia [...]

dzisiaj, 15:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto sieje fałsz w [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

dzisiaj, 14:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stanął w moich drzwiach, [...]

dzisiaj, 14:09fyrfle do­dał no­wy tek­st Mężczyzna, to też ta­ki, [...]

dzisiaj, 14:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niektóre rzeczy są pros­te, [...]

dzisiaj, 14:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

dzisiaj, 13:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st To, co ważne można [...]

dzisiaj, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Upadłeś nie tyl­ko na [...]

dzisiaj, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli żyje ktoś wczo­raj­szym [...]