Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 291204 teksty.

to, że się gu­bisz, nie oz­nacza, że nie wiesz dokąd zmierzasz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 stycznia 2019, 20:35

jes­teś na ty­le dob­ry, na ile dos­trze­gasz włas­ne zło 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 stycznia 2019, 20:28

Gdy gołąb cier­pi, milczy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 stycznia 2019, 20:09

Ktos mu­sial odej­sc, aby ktos in­ny tez mial szan­se na milosc.... 

myśl • 16 stycznia 2019, 19:02

Ludzie chcą, abym ich niena­widził, a ja ro­bię im na złość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2019, 16:31

Człowiek, który nie myśli sa­modziel­nie sta­je się narzędziem tych, którzy myślą... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 stycznia 2019, 16:18

Mo­wa niena­wiści rodzi się z zawiści! 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 16 stycznia 2019, 11:13

Szedłem so­bie os­tatnio grzecznie i bez­tros­ko chod­ni­kiem obok do­mu jed­no­rodzin­ne­go który był przy uli­cy wtem Pies zaczął na mnie wściek­le szcze­kać zza og­rodze­nia i spra­wiać wrażenie chęci rzu­cenia mi się do gardła nie wiem co próbo­wał dokład­nie prze­kazać ale po­dej­rze­wam że była to MO­WA NIENA­WIŚCI gdzie mogę to zgłosić? 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 16 stycznia 2019, 07:03

Odez­wa: w par­la­men­cie się zmieńcie! 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 stycznia 2019, 04:33

Ba­wią mnie ludzie, którzy mówią:
- mogłabym ci pod górę zro­bić, ale ja ie jes­tem od tego.
Ale chciałabyś, tyl­ko po co...
Z zazdrości... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 stycznia 2019, 03:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:12LiaMort do­dał no­wy tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 12:53RozaR do­dał no­wy tek­st TR & PA 

dzisiaj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

dzisiaj, 11:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st poezja pod blok

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]