Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290484 teksty.

prob­lem smo­gu sie­dzi w glo­wie a na­wet w dópie, bo pod­czas gdy 'lu­bię pachnieć muszę puszczać',
ot na­tura idiotyczna swo­jego włas­ci­ciela, ma. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:06

Ile dróg masz przed sobą?
Ty­le ile jes­teś w sta­nie przejść i dojść do miej­sc z których już nie chcesz wracać! 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 08:53

Gdy­byś mógł znać mo­je myśli, byłbyś szczęśliwszy..?

Jemu.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 06:49

Są chwi­le gdy by­cie os­tatnim, nie oz­nacza po­rażki, a zwycięstwo.

A.

Śpij spokojnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 00:15

Na chwilę obecną nie mam siły i nie jest mi z te­go po­wodu smut­no. Nie mam też do siebie oto żalu. Nie zaw­sze się wyg­ry­wa, ale cza­sem by wyg­rać, trze­ba nieźle oberwać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2018, 22:23

Ocza­mi to człowiek wszys­tko by pod­niósł, tyl­ko nie sa­mego siebie. 

myśl • 21 lutego 2018, 21:45

Murzyn nig­dy nie zbieleje... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lutego 2018, 20:00

Od­wa­ga pro­wadzi mnie przez życie, jak mat­ka swo­je ukocha­ne dziecko.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2018, 15:54

Krzyw­dzi­liście mnie już ty­le raz, a te­raz mszczę się modlitwą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2018, 12:30

I nie lu­bisz kiedy lu­bie się z kimś innym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lutego 2018, 10:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:17szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:14whiterose do­dał no­wy tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 17:57fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwu­nas­te

dzisiaj, 17:36IKON do­dał no­wy tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 17:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st bezśnieżna zi­ma wiatr por­wał we­lon [...]

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st czy była piękna? trud­no po­wie­dzieć nie [...]

dzisiaj, 16:33yestem sko­men­to­wał tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]