Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289303 teksty.

Śmiech na­wet szcze­ry, nieuda­wany, może dać po­palić źle skierowany. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:14

- Kocha­nie, cieszę się, że od ty­lu lat ani ra­zu nie od­wróciłeś się do mnie plecami.
- Wolę czuć Twój od­dech na twarzy, niż na plecach. 

myśl • przedwczoraj, 20:42

Tru­ciz­na - sy­nonim kobiety. 

aforyzm • przedwczoraj, 20:03

Wi­docznie można żyć bez powietrza. 

myśl • przedwczoraj, 20:01

Je­dyna oso­ba z którą łat­wo mi dziś po­roz­ma­wiać to.. muzyka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 19:46

Łyk wi­na i od ra­zu sta­je się ze mnie faj­na dziewczyna! 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 19:45

Na świecie ma miej­sce ty­le wo­jen, a ja codzien­nie toczę jedną sa­ma ze sobą! 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 19:43

Niena­widze Cię, a raczej za to co jest nasze, ale tyl­ko ja z tym walczę. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 18:36

Większość ka­walerów to mi­nima­liści, większość mężczyzn byłaby mi­nima­lis­ta­mi gdy­by nie kobiety. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 17:37

Naz­wisko - na­zew­nic­two - sze­rego­wany w systematyce. 

myśl • przedwczoraj, 17:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:59yestem sko­men­to­wał tek­st Żal

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Mgła

dzisiaj, 00:56kbmars do­dał no­wy tek­st Zrozumieć szczęście w miłości, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

dzisiaj, 00:54Logos do­dał no­wy tek­st Są dwie sy­tuac­je, które [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st #

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st serce w pa­nier­ce

dzisiaj, 00:42Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Jesteśmy blis­ko siebie, by [...]

dzisiaj, 00:29Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Jestem egoistą, słucham twoich [...]