Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290691 tekstów.

Nie umie jęt noś ci , nie poz­wa­lają mi umieć namiętności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 maja 2018, 00:06

Pisząc, wy­lewam wiad­ra po­myj ze swo­jej duszy. Złem wy­pełniam kar­tkę, za­miast dni złymi uczynkami. 

myśl • 15 maja 2018, 23:40

sko­ro już tyl­ko śmierć poz­wa­la ci żyć, może to czas byś się narodził 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 maja 2018, 22:05

Zośka - zim­ne no­gi miała ale ser­ce gorące. Kochała. 

myśl • 15 maja 2018, 21:54

Życie jest dro­gie, a ludzie wciąż tani. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 maja 2018, 21:22

Mogę je­dynie po­legać na ka­napie...bo.nie ma nic in­ne­go na czym mogę się wesprzeć... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 maja 2018, 19:33

ra­dość jest me­lodią łas­ki, przy­jem­ność nutą grzechu 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 maja 2018, 07:24

Jeśli nie teraz...
Whe­re is The love? 

myśl • 14 maja 2018, 21:15

Gdzieś w nas is­tnieje... miłość (nie)spełniona
"Praw­dzi­wa miłość jest zaw­sze czymś więcej niż tyl­ko tęsknotą, od­da­niem i pożądaniem." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2018, 20:34

...bo kiedy opo­wiadasz o so­bie nie ko­lory­zuj zbyt wiele bo mogą cię wziąść za ko­goś innego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 maja 2018, 16:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 08:32fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto piętnas­te

dzisiaj, 08:30cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dżem z węgierek Smaczniej­szy niż [...]

dzisiaj, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

dzisiaj, 08:24fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto czter­naste

dzisiaj, 08:07danioł sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]

dzisiaj, 08:02danioł sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

dzisiaj, 07:53zofija do­dał no­wy tek­st Utworzono wiel­ki krąg z [...]

dzisiaj, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 06:49$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st gdyby słowa niosły prawdę, [...]