Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 288194 teksty.

Na­wet gnioty by­wają wy­bor­ne kiedy ich się na gril­lu od­po­wied­nio przyrządzi

in­sp Czar­na Mamba 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 04:28

Bo ja mam tyl­ko je­den świat- pióro, pa­pier, myśl i fakt. I nic mnie więcej nie ob­chodzi, bom poetą się urodził. 

aforyzm • wczoraj, 04:15

Miłość to piosen­ka, której słucha się dla me­lodii, bo nie ro­zumie się słów. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 01:08

Życie. Wiesz co to jest? Gówno które prze­rabiamy cze­kając na chwi­le które nie nadejdą. 

myśl • wczoraj, 00:45

Nie każdy zbój idzie w bój ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 00:42

Szu­kam pro­jek­tanta wnętrz do obory. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 00:10

Kto na każdym kro­ku udo­wad­nia swoją wyższość pot­rze­buje akceptacji. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 23:19

Ty­le lat cze­kałam.. po­wiedz mi na co. Na wątpli­wości, strach i niepew­ność. To je­dyne co to­warzyszy nam te­raz oprócz na­miętności, która po­win­na to wszys­tko zniszczyć. Mówią, że miłość przez­wy­cięży wszys­tko...szko­da, że ty­le kłam­stwa jest za­war­te w tym jed­nym zdaniu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:58

Gdy wszys­tko wy­daje się oczy­wis­te to nag­le coś przyćmi mój umysł i nic już nie jest tak jas­ne jak powinno. 

myśl • przedwczoraj, 22:55

miłość jest w życiu jak piosen­ka: zmieniają się w niej zwrot­ki, ref­ren jest wciąż ten sam 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:28
Aktywność

dzisiaj, 19:20Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:47natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Każda chciałaby być księżniczką,ale [...]

dzisiaj, 18:01LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektórych trze­ba zga­sić, by [...]

dzisiaj, 17:59Whitename sko­men­to­wał tek­st Niektórych trze­ba zga­sić, by [...]

dzisiaj, 17:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:25poeta wyklęty sko­men­to­wał tek­st ...jutro to bez­pie­czny ter­min,aby [...]

dzisiaj, 16:58natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 16:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sum, er sum al [...]