Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290484 teksty.

Po­wie­działam Ci kiedyś, że bym Cię za­biła. Chodzi o to, że wy­wołujesz we mnie taką potęgę uczuć, że to jest ja­kiś obłęd, jak­by mnie to prze­ras­tało. Jak­bym puściła całą tą miłość z siebie to mogłabym Cię nią za­całować, przyg­nieść na śmierć. Oto mi chodziło.
Tyl­ko o pod­kreśle­nie potęgi uczuć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lutego 2018, 00:47

Po­za przestrzennie
wychodzę i powracam.
Rucho­ma zmienna. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 lutego 2018, 23:23

W ludziach naj­bar­dziej in­te­resujący jest człowiek. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 lutego 2018, 22:14

Teatr: przed­sta­wienie na scenie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 20 lutego 2018, 20:55

cier­pienie jest po to by je znosić 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 lutego 2018, 20:53

Życie jest kruche jak kryształ i cen­ne jak diamen­ty te­raz kryształ życia roz­sy­pał się na mi­liony ma­lut­kich ka­wałeczków tym bar­dziej jest życie cen­niej­sze od ja­kiś tak dro­go cen­nych ka­mieni a te­go na­wet nie można wy­cenić ile kosztu­je bo życia się nie wy­cenia na ja­kieś mi­liony lub jeszcze większe su­my pieniędzne tyl­ko liczy się co da­na oso­ba miała lub ma w sercu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lutego 2018, 20:08

Czy muszę krzyczeć jak ci idioci?
Idioci muszą się sprze­dać , ja wolę sprze­dawać idiotów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lutego 2018, 19:55

Wtu­lona jes­tem w two­je myśli
jeszcze drze­mie w nas ta miłość
spod mo­jego ser­ca wy­puszczam wiosnę 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 lutego 2018, 12:00

Co to za KOD-gos­po­darz, który poz­wa­la buszo­wać myszom na po­ses­ji, by często­wały gości sucha­rami ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lutego 2018, 11:17

To nie szty­let prze­bija ser­ce
to słowa za­dają cios. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 20 lutego 2018, 10:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:17szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:14whiterose do­dał no­wy tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 17:57fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwu­nas­te

dzisiaj, 17:36IKON do­dał no­wy tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 17:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st bezśnieżna zi­ma wiatr por­wał we­lon [...]

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st czy była piękna? trud­no po­wie­dzieć nie [...]

dzisiaj, 16:33yestem sko­men­to­wał tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]