Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289630 tekstów.

Po­bawisz się ze mną?
Ja te­go chcę
A ty wiesz...
Wiesz, że nie 
Nie chcesz te­go
Czy to zro­bisz? Tak
Bo nie chcesz
Żebym się dob­rze bawił 

anegdota • dzisiaj, 01:41

Al­ko­hol, nar­ko­tyki, dzi wki
To nie są dzi wki
To oso­by wy­soko sy­tuowa­ne
To gdzie one są
Oso­by
Wy­soko
Sytuowane?
Osiągnęły dno 

anegdota • dzisiaj, 01:17

Co ty w tym widzisz?
To sa­mo co ja?
Ja się tu ba­wię
A ty...ty nie widzisz w tym nic szczególnego 

anegdota • dzisiaj, 01:04

let­nia moc 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:30

Cza­sami się żyje, żyje się cza­sami...

Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 22:11

- Żyjesz ?
- Umieram..

.. z tęskno­ty za Tobą.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:08

Wy­magasz niewiele, a nie dos­ta­jesz pra­wie nic.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:46

Po co się te­raz odzy­wasz ? Już się po­godziłam z rozstaniem.. 

myśl • wczoraj, 20:28

Człowie­czeństwo - z ser­cem do bliźniego.

Cris 16.08.2017r. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 20:09

na ze­nicie w roz­bielo­nym błękicie 

myśl • wczoraj, 19:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:08Cris sko­men­to­wał tek­st Maleńki fla­konik po per­fu­mach [...]

dzisiaj, 19:03LenaK sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 19:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 19:01Veroni sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 18:58$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:44Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:39LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 18:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:30Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]