Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289033 teksty.

Ludzie łat­wiej uwierzą w każdą bajkę, jeśli autor będzie prze­kona­ny o jej prawdziwości. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 13:09

Mówią że życie nie jest ta­kie pros­te, ale byłoby pros­trze gdy­by przod­ko­wie nie by­li krzy­wi i zad­ba­li o to.

Wszys­tko co zos­ta­wiasz po so­bie, zos­ta­wiasz dla in­nych dla rodzi­ny a na­wet dalej.

War­to jest zos­ta­wić coś po so­bie za­miast zniknąć w odmętach his­to­rii, być tyl­ko bru­dem na szkle. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 12:29

Nie zauważasz,
bo lek­ce­ważysz.
A w życiu, naj­lep­sze bu­ziaki to te ofiaro­wa­ne i od­biera­ne
za nic 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:22

Dzień pier­wszy, lu­bi świra

Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:21

nie-haiku

świat jest zły...
bo hmm...za dużo w nim
nieok­rze­sa­nych zawoalowanyc­h
narwańców 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:06

nie-HAIKU

mo­je wier­sze i myśli :) były nieraz tak pokręco­ne, że sam nie wiem
ko­go i po co miałbym spla­giato­wać :)
nig­dy te­go nie spraw­dzałem 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:05

spoglądając duszą
doj­rzysz wszystko

013 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:59

pi­gułka lekarstwa
za­war­ta jest również w słowie

013 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:58

Sza­rość jest gra­tis, znają ją wszyscy
gorzej gdy się na niej nie poznają.
Na ko­lor, trze­ba so­bie zapracować.

013 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:56

są rzeczy, których się nie robi
na­wet wrogowi

013 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st nie zmienia się nic

dzisiaj, 12:05[...] sko­men­to­wał tek­st Porzucić szczęście, porzu­cić zachwyt. Porzu­cić miłość, za­dowo­lenie, [...]

dzisiaj, 10:55eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 10:54Salomon sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 10:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Na lep­sze

dzisiaj, 10:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Są gra­nice, których bliźnim [...]

dzisiaj, 10:03nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czasami tra­fiamy strzałą w [...]

dzisiaj, 09:51Cris sko­men­to­wał tek­st ukłon w stronę la­ta

dzisiaj, 09:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Słabość do ludzi jest [...]

dzisiaj, 09:00eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]