Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289033 teksty.

Spos­trzegłem się, że na­wet za­pisa­ne prag­nienia nie mają mo­cy, jeżeli po nie się nie sięgnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 maja 2017, 23:23

Czte­ry ściany to pod­sta­wa ludzkiego wymiaru. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 7 maja 2017, 22:44

jes­tem tym, co jem i tym, co mnie gryzie 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 7 maja 2017, 21:51

Myślę, więc jes­tem. Tam, gdzie mi wygodnie...

ob­licza godności... 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 7 maja 2017, 21:46

Chcesz się us­po­koić; znajdź swoją drugą połówkę niech cię do­pełni i domknie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 maja 2017, 21:36

Człowiek jest jak książka. Tyl­ko ci co pot­ra­fią czy­tać zro­zuz­mieja ją. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 maja 2017, 21:31

"Usiądź ze mną i porozmawiaj
-O czym?
Czymś ważnym.
-To znaczy?
Po­wiedz mi na przykład czym jest życie." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 maja 2017, 21:27

Wiara w lep­szy świat poz­wa­la na nadzieję, której do tej po­ry nikt mi nie chciał dać.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 maja 2017, 20:45

Są ut­wo­ry przy których wspom­nienia ożywają, ale są też ta­kie przy których się tworzą. Mu­zyka to coś więcej niż tyl­ko me­lodia i słowa.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 maja 2017, 20:43

Chciałabym mieć ko­goś, przy kim nie boję się być tą, którą jes­tem będąc sam na sam z sobą.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 maja 2017, 20:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st nie zmienia się nic

dzisiaj, 12:05[...] sko­men­to­wał tek­st Porzucić szczęście, porzu­cić zachwyt. Porzu­cić miłość, za­dowo­lenie, [...]

dzisiaj, 10:55eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 10:54Salomon sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 10:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Na lep­sze

dzisiaj, 10:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Są gra­nice, których bliźnim [...]

dzisiaj, 10:03nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czasami tra­fiamy strzałą w [...]

dzisiaj, 09:51Cris sko­men­to­wał tek­st ukłon w stronę la­ta

dzisiaj, 09:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Słabość do ludzi jest [...]

dzisiaj, 09:00eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]