Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 283594 teksty.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 68

Wcześniej czy później w roz­mo­wach z emig­ranta­mi dochodzą do głosu pre­ten­sję i żale, naj­częściej do rodzi­ny, do pol­skiego sys­te­mu, do Pol­ski, o [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 14:36

Ta myśl nie pow­sta­je aby ko­mukol­wiek zaim­po­nowała swą treścią. Po pros­tu muszę wyrzu­cić ją z siebie, choć nie wiem czy coś to da, czy coś zmieni... Nie ma Cię, ale jes­teś. Jak [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 14:15

Najłat­wiej, prze­ryso­wać słowem. 

myśl • dzisiaj, 13:54

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 67

Różni­ca między pol­ską, a ir­lan­dzką szkołą po­le­ga na tym, że tu­taj szkoły się za­my­ka, a tam ciągle roz­bu­do­wu­je, bo przy­by­wa wciąż emig­rantów łasych na w su­mie łat­we [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 13:15

Życie to to, to tam­to i tak bu­ja­my dzień za dniem...za­miast żyć.

(wer­sja dla malkontentów) 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:14

Pat­rze na was płaczące drze­wa, gdy miota­cie łza­mi swy­mi, po krwa­wej ziemi. Wasz uk­ry­ty wzrok spuszczo­ny, wbi­ty w glebę krwa­wiącą. Czyżbyście pa­miętały tam­te dni(?) Może do­wiem się, gdy wstąpie między was, gdy zwiędnę ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:43

żywi bolą bardziej.

in­sp. hotsugar 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 11:38

wspa­niali ludzie al­bo za szyb­ko umierają, al­bo za szyb­ko zdej­mują maski. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 11:21

Przy­jaciół w bród, każdy je­den śle­py na bez­kres­ny ból. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:03

Przyjaciele!
Przy - ciele - ja, się nie do­maga, sta­je się samemu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 15:14Banitka sko­men­to­wał tek­st prosty wier­sz o sa­mot­ności

dzisiaj, 15:08Adnachiel sko­men­to­wał tek­st nie mów

dzisiaj, 14:28Bairre sko­men­to­wał tek­st nie mów

dzisiaj, 14:26Bairre sko­men­to­wał tek­st prosty wier­sz o sa­mot­ności

dzisiaj, 14:18Banitka sko­men­to­wał tek­st prosty wier­sz o sa­mot­ności

dzisiaj, 14:15Banitka sko­men­to­wał tek­st nie mów

dzisiaj, 14:11Banitka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:54onejka sko­men­to­wał tek­st żywi bolą bar­dziej. in­sp. [...] 

dzisiaj, 13:49onejka sko­men­to­wał tek­st Życie to to, to [...]

dzisiaj, 13:44scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.