Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290884 teksty.

Sa­mobójstwa są na dar­mo; sa­mobójstwa są za darmo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:14

Jeżeli bałagan jest twórczy, to mo­ja, os­tatnio wzmożona niechęć do sprząta­nia jest pedantyczna. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:17

Dom, w którym mie­szka miłość, ma ściany z ducha. Cała nasza nędza za­sadza się na tym, że opuszcza­my tyl­ko czte­ry mu­rowa­ne ściany.

Amelia 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:48

Karłowa­cieją wiel­kie myśli w głowach ciasnych.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:17

Ob­serwuję. In­ni sypią.

insp.L 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:16

Jakże zat­rważająco bo­les­ne to połącze­nie: ba­roko­we wnętrze, puchnące słowa i pióro-nielot.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:48

Pus­ta puszka Pan­do­ry nie oz­nacza, że nie­szczęście się ulot­niło. Roz­gościło się w ciszy, ogłuszyło, uczy­niło niew­rażli­wym na głos życia.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:39

Do pus­tych głów sku­tecznie do­ciera je­dynie echo.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:32

Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem roz­taczać zachwyt nad ra­mami, po­mijając ob­raz, składać hołd piedes­tałom, nie dos­trze­gając człowieka, spo­zierać na bez­duszne i mil­czące pun­ktac­je, które ni­kogo nie wy­noszą przy uczci­wym na rzecz spoj­rze­niu. Bra­kuje nam zmysłu kry­tycyz­mu. Ludzkie oko częściej paczy niż pat­rzy... bo pat­rzy, a nicze­go nie widzi.

Amelia 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 07:55

Rozpływam się w cichym za­kamar­ku. Sa­mot­ność już wie, że nig­dy jej nie zostawię. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 20:28szpiek sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 20:14yestem sko­men­to­wał tek­st Do pus­tych głów sku­tecznie [...]

dzisiaj, 20:08Naja sko­men­to­wał tek­st Samobójstwa są na dar­mo; [...]

dzisiaj, 20:04Naja sko­men­to­wał tek­st Do pus­tych głów sku­tecznie [...]

dzisiaj, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Do pus­tych głów sku­tecznie [...]

dzisiaj, 19:58Naja sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 19:57Naja sko­men­to­wał tek­st Do pus­tych głów sku­tecznie [...]

dzisiaj, 19:56Naja sko­men­to­wał tek­st Do pus­tych głów sku­tecznie [...]

dzisiaj, 19:54danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 19:54yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]