Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 287252 teksty.

poeta to mu­si być dziec­ko wiat­ru i słów 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:56

Sa­mot­ność jest nie na­tural­na dla osób nie pot­ra­fiących ani przez mi­nutę praw­dzi­wie prze­bywać sam ze sobą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:05

paździerz który kończy - tak, jak zaczyna
końca nie dojrzy

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:46

Przep­raszam wszys­tkich których dot­knęły uwa­gi pa­na wdecha a może byłam tym og­niskiem za­pal­nym. Pos­ta­ram się nie pro­woko­wać a i życzę wszys­tkim płod­nej we­ny i omi­jania nieistotnych*. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:40

''cieka­wość to pier­wszy sto­pień do piekła '' 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:50

uni­wer­sy­tet* paździe­rza - to nie jest życie

kot* z nim
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:43

paździerz który nie ma głowy, a chce zarządzać stroną, ma jed­no wyjście -
po­wiesić się za rękę którą pisze

kod* z nim
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:29

Cho­ler­na bez­silność, gdy mi­mo szcze­rych chęci, nie możemy zro­bić nic, by było jak dawniej. 

myśl • dzisiaj, 11:28

Jed­na chwi­la zmienia wszys­tko i po­zos­ta­wia Cię z mi­lionem myśli,których nie pot­ra­fisz
zrozumieć. 

myśl • dzisiaj, 11:04

Upa­dałem każde­go dnia. Niez­liczoną ilość ra­zy pękałem pod ciężarem swe­go przek­leństwa. Dziś pęka wszys­tko, a ja stałem się skałą. 

myśl • dzisiaj, 10:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 16:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowieka puszki nie ot­worzysz [...]

dzisiaj, 16:30truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 16:16Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przepraszam wszys­tkich których dot­knęły [...]

dzisiaj, 16:14William sko­men­to­wał tek­st Przepraszam wszys­tkich których dot­knęły [...]

dzisiaj, 16:01Samotna_Dusza sko­men­to­wał tek­st Człowieka puszki nie ot­worzysz [...]

dzisiaj, 15:49natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przepraszam wszys­tkich których dot­knęły [...]

dzisiaj, 15:39Krio sko­men­to­wał tek­st Człowieka puszki nie ot­worzysz [...]

dzisiaj, 15:32Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przepraszam wszys­tkich których dot­knęły [...]

dzisiaj, 15:27natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przepraszam wszys­tkich których dot­knęły [...]

dzisiaj, 15:25Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Opadły mi cyc­ki po­niżej [...]