Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 283708 tekstów.

Sta­re, dob­re cza­sy stają się dob­re do­piero z per­spek­ty­wy czasu. 

myśl • dzisiaj, 02:51

BLON­DYNKA
jak pacynka
Nie ma 
w NIEJ UCZU­CIA . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:49

Nie bar­dzo się znam na ob­serwac­jach, ale jes­teś naj­jaśniej­szą gwiazdą, która dla mnie nie spadnie. 

myśl • dzisiaj, 01:49

Zgodzi­liśmy się na niez­godę - rozwodnicy. 

myśl • dzisiaj, 01:07

Szki­cow­nik poetycki:

Są dwa Światy, Twój i mój.
Twój jest za­wiły, pog­matwa­ny, gorący.
Mój pros­ty, nieśmiały, zimny.
Ty żyjesz, ja już …nie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:12

Nie jest od­wagą iść do przo­du gdy masz siły, od­wagą jest na przód gdy sił już brak 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:04

Dzi­siej­szy świat poz­ba­wiony jest miłości. Na samą myśl o niej mam mdłości.. 

myśl • wczoraj, 23:51

Dep­resja jest wredną suką. 

myśl • wczoraj, 22:23

praw­dzi­wa od­po­wiedź nie ma na siebie pytania 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:21

pros­te drze­wo szyb­ciej sta­je się deską 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 02:04skorek sko­men­to­wał tek­st Jest wiele dob­ra, które [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st sierpniowe no­ce gwiaz­da­mi rozświet­lo­ne kas­ka­dy marzeń

dzisiaj, 00:52yestem sko­men­to­wał tek­st Byłeś mi tak blis­ki [...]

dzisiaj, 00:09Cris sko­men­to­wał tek­st Nie jest od­wagą iść [...]

wczoraj, 23:50amel. sko­men­to­wał tek­st prawdziwa od­po­wiedź nie ma [...]

wczoraj, 23:19danioł sko­men­to­wał tek­st prawdziwa od­po­wiedź nie ma [...]

wczoraj, 23:18Cris sko­men­to­wał tek­st Pozytywnym nas­ta­wieniem do życia- widzisz [...]

wczoraj, 23:11MyArczi sko­men­to­wał tek­st prawdziwa od­po­wiedź nie ma [...]

wczoraj, 23:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st prawdziwa od­po­wiedź nie ma [...]

wczoraj, 22:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Sangreal