Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290812 tekstów.

Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć zby­tek,
zacznij się nas­tra­jać, zgro­madź w so­bie ener­gię by ją wysłać z po­wiet­rzem wol­nym od złych myśli
Odtwórz
ale
zacznij od siebie, niedo­puszczaj, odpędzaj co od­sta­je,
bądź pełen w każdej mo­lel­ku­le,
wygładzaj ma­terię i po­myśl że jes­teś środ­kiem wrzechświata
od które­go wszys­tko się bie­rze.
Bądż mały jak pun­kt, z które­go wszys­tko co wiel­kie wzięło początek. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 20:56

W ciem­ności umysłu skry­wany mrok ta­jem­ni­cy ducha. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 16:51

Deszcz się od­ci­na
od wiszących, czar­nych chmur. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 15:31

Żyłem tyl­ko dla siebie, by od­kryć, żem mar­twy jest bez Ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 10:32

Du­ma gu­bi najdzielniejszych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 10:30

Zo­bacz ja­kie zmiany zachodzą w Twoim or­ga­niz­mie, jeśli przez siedem dni nie up­ra­wiasz seksu. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 09:17

By­wa że człowiek uśmie­chem tworzy tęczę dla innych
a sam mok­nie pod pa­raso­lem włas­nych łez 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 08:53

Je­sień nas­tra­ja do gry
w kolory...
kto czar­no widzi fan­ty rozdaje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 08:20

...na­dal ku­leje, aż dziw że otwarta...

Krys­ty­na A.Sz. 20.09.2018r. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 21:52

Szczęśli­wi którzy idą własną drogą...,

Krys­ty­na A.Sz. 20.09.2018r.
in­spi­rac­ja szpiek 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 21:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 12:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 10:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st Duma gu­bi naj­dziel­niej­szych.  

dzisiaj, 09:502010 sko­men­to­wał tek­st Strach przed podjęciem de­cyz­ji [...]

dzisiaj, 09:47yestem sko­men­to­wał tek­st caf fee

dzisiaj, 09:41yestem sko­men­to­wał tek­st Hol

dzisiaj, 09:31yestem sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:58Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:57Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:57cyt.adela do­dał no­wy tek­st Hol