Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 283610 tekstów.

Naj­większy żal ma człowiek do egois­ty nie o to, że myśli on tyl­ko o so­bie, lecz o to, że myśli on nie tyl­ko o mnie. 

myśl • dzisiaj, 09:35

Pier­wsza jest Wol­ność i Twórczość oraz Kreac­ja, dla­te­go nie zniewa­laj­cie, a kreuj­cie wol­ność w opar­ciu przy­ka­za­nie miłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:11

Przez życie, nie idź skrycie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:29

oh me god!
bóg nie jest oburęczny 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:20

Między na­rodzi­nami a śmier­cią jest jeszcze życie. Zbyt często o tym zapominamy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 05:49

Iluzja
Każdej oso­bie, której by się to przy­dażyło już daw­no po­wie­działbym, że jest to co­naj­mniej śmie­szne. Stra­cić per­cpec­je lo­giki na rzecz iluz­ji... Iluz­ji oso­by, która na­wet nie is­tnieje. Której kształt na­dała Two­ja głowa, [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 01:30

I Pa­miętaj.. Ten kto ra­ni tra­ci dwa ra­zy więcej, a nie ten kto jest zraniony... 

myśl • dzisiaj, 00:42

Nie ob­ciążaj ego, zaw­sze jest ta­ki ktoś kto po­maga rujnować,
ale uwierz znaj­dzie się też ktoś, kto po­może odbudować...

Cris 25.07.2016r.
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:36

Jeśli dla mnie coś jest pros­te, to nie mam problemu
Jeśli Ty zaś masz też prob­lem, nie wciągniemy ra­zem tlenu...


I nie wiń mnie za to, że brak mi powagi
by klucz dać us­ta­mi w mo­men­tach odwagi,
bo ob­wi­nie Ciebie za brak Twej uwagi,
kiedy głos zagłuszam tak dla równowagi... 

myśl • dzisiaj, 00:03

Jes­teś ta­ka jak ja, jes­tem ta­ki jak ty, jes­teśmy ta­cy sa­mi na zaw­sze zakochani. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 09:47Cykam sko­men­to­wał tek­st symptomy zdra­dy barw

dzisiaj, 09:34giulietka sko­men­to­wał tek­st taniec na li­nie

dzisiaj, 09:27Rychcik sko­men­to­wał tek­st To mój dom To mój [...]

dzisiaj, 09:21onejka sko­men­to­wał tek­st Najgłupszy rodzaj śmier­ci - [...]

dzisiaj, 09:17M44G wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 09:04Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Przez życie, nie idź [...]

dzisiaj, 08:55szpulka sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]

dzisiaj, 08:47Bise sko­men­to­wał tek­st dalej jes­teś chwilą

dzisiaj, 08:45Starlight. sko­men­to­wał tek­st Dlaczego ulu­bionym spor­tem ter­ro­rystów [...]

dzisiaj, 08:37Irracja sko­men­to­wał tek­st Najgłupszy rodzaj śmier­ci - [...]