Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 286202 teksty.

... a kiedy wrócę będę Twój, a Ty będziesz moja.

Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:46

Z przym­rużeniem oka.

Pod su­fitem równo, a drew­no niemalowane.

proszę nie pukać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 20:41

w pajęczy­nie myśli
snu­je się wątek
miły po uśmiech
od kąci­ka do kącika
ta­ki twój
jak nie wiem 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 20:25

Za­pach wa­nilii jest śliczny, za­pach róż - piękny.
Ja jed­nak naj­bar­dziej kocham za­pach jej po­tu, który znam na ty­le dob­rze, że pot­ra­fię go so­bie wyob­ra­zić w mo­men­tach, gdy naj­bar­dziej mi jej brakuje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:11

Jest gdzieś ta­ka dziew­czy­na, której po no­cy po­lar­nej ser­ce zaczy­na się budzić. Przy To­bie mi­nuty wy­mykają jej się jak ziaren­ka pias­ku w klep­syd­rze. Po­wiet­rze pachnie pier­wszą wiosenną burzą, ciepłym ma­jem... Mało jej [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 19:46

Wdech kiedyś pra­cował na dachach, spadł i stra­cił ro­zum.

Płócíen­ni­ku w łóżku też jes­teś do niczego 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 18:42

Każde­go człowieka jed­no z dwoj­ga cze­ka: is­tnienie lub nieis­tnienie. Wiązłość lub opętlenie.

vimeo.com/197905010 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:08

zbyt wiele miłości można nie udźwignąć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 17:53

Coś co jest za­bite, już nie żyje. Naprawdę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 14:51

Dzieci nie słuchają słów, one naśla­dują rodziców. 

myśl
zebrała 5 fiszek dzisiaj, 13:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 22:09tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

dzisiaj, 22:03Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

dzisiaj, 21:54JaJo sko­men­to­wał tek­st Medytując os­tatniego wie­czo­ru, przyk­ry­ty [...]

dzisiaj, 21:50Terenia Wy­lazło sko­men­to­wał tek­st zbyt wiele miłości można [...]

dzisiaj, 21:48onejka sko­men­to­wał tek­st zbyt wiele miłości można [...]

dzisiaj, 21:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st zbyt wiele miłości można [...]

dzisiaj, 21:46onejka sko­men­to­wał tek­st zbyt wiele miłości można [...]

dzisiaj, 21:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st zbyt wiele miłości można [...]