Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289630 tekstów.

la­tawiec prędzej czy później się puści 

myśl • dzisiaj, 19:02

Mógłbym umierać na­wet codziennie...
i zro­bię to dla ciebie 

myśl • dzisiaj, 18:09

Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić do do­mu, ko­biety wra­cają same. 

myśl • dzisiaj, 17:56

Zno­wu coś chce od ciebie?
Up­rość procedury
Jak mają wyglądać?
Niech spoj­rzy na ciebie 

anegdota • dzisiaj, 17:14

Za­pytałbym cię czy chciałabyś ta­kie zęby
Odpowiedziałabyś:
- Fred­die, Far­rokh, czy jak ci tam
Idzie się przyzwyczaić
Wte­dy zacząłbym się zas­ta­nawiać
Cze­go ode mnie chcesz 

anegdota • dzisiaj, 16:58

wreszcie zro­zumiałem dlacze­go ta mała czar­na jest tak bar­dzo in­te­ligen­tna dzięki kon­trak­to­wi z przystojniaczkiem 

myśl • dzisiaj, 16:38

- Czy ko­leżan­ka może być świ­nią?
- Tak, dob­ra może. 

anegdota • dzisiaj, 16:23

... dialog w po­jedynkę, na pew­no jest bar­dziej twórczy niż mo­nolog w dwójkę... nies­te­ty, również bar­dziej męczący...

in­sp. piórem 2
 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:11

To koszmar
Nie jest tak źle
Nie jest tak źle...
Chcę ci coś dać
Nie wiesz co brać?
Ty nic nie bie­rzesz
Ty chcesz coś dać 

anegdota • dzisiaj, 15:48

Męczy co­raz bar­dziej wszecho­bec­na patologika. 

myśl • dzisiaj, 15:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:08Cris sko­men­to­wał tek­st Maleńki fla­konik po per­fu­mach [...]

dzisiaj, 19:03LenaK sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 19:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 19:01Veroni sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 18:58$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:44Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:39LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 18:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:30Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]