Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 288194 teksty.

Szel'am, szel'am, mas apu indones
szel'am, sze­lam, ich mis­so eh missem,
tu­mel­ja, zer oc agadżaj ser im al luk

misza alej, misz al luh eri em sa­wajes

pow­staną głod­ni,
pow­stają ubodzy,
pow­sta­nie chaos i gniew,

a ten, [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 18:18

For­ma pa­suje... to oz­na­ka ze wiatr wiał, gdy ko­rony drzew łamały się od za­mie­szek, które tworzyły liście na chodniku. 

myśl • dzisiaj, 18:16

Niektórych trze­ba zga­sić, by się nie przegrzali. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:56

Sum, er sum al harabi
er sum, sum el ha­rabi
mis sum, sum er herabi

pył opad,
zdej­mijcie oczy,
dym opadł,
zdej­mijcie słowa

wszys­tko zaczęło się w niez­na­nym czasie,
więc wszechświat, który widzi­cie, jeszcze nie powstał 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:50

jes­teśmy jądrem życia czy wy­ros­tkiem ro­baczko­wym wszechświata?
od ko­go czerpać:
tych co chcą opróżnić jądro?
czy
tych co się boją wy­ciąć wyrostek? 

myśl • dzisiaj, 15:46

A jed­nak war­to od cza­su do cza­su puścić choćby tyl­ko kaczkę dzien­ni­kar­ską do krwio obiegu aby po­magała dwa­naście kaczątek kaczuszce rodzi­ciel­ce na sta­wie An­to­niego wychować

in­sp spon­ta­niczna us­tawka na czte­ry kun­dle luźno biegające oraz ka­merkę do Bartka 

myśl • dzisiaj, 13:00

Szy­kują dla nas osob­ny apar­ta­ment w piekle. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:51

Osza­leję, jeśli będę miała Cię tyl­ko w ta­ki sposób. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:43

Cza­sami trze­ba choćby i po białym do­palaczu zdrzemnąć się od­ro­binkę
aby z ot­wartą przyłbicą wręczyć złodziejo­wi czer­woną kar­tkę
na dzień dob­ry bar­dzoin­sp ''Sen no­cy letniej'' 

myśl • dzisiaj, 12:03

Zos­ta­wił mnie na pas­twę lasu.

de­dyk. wojtekp 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:14
Aktywność

dzisiaj, 19:20Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:47natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Każda chciałaby być księżniczką,ale [...]

dzisiaj, 18:01LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektórych trze­ba zga­sić, by [...]

dzisiaj, 17:59Whitename sko­men­to­wał tek­st Niektórych trze­ba zga­sić, by [...]

dzisiaj, 17:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:25poeta wyklęty sko­men­to­wał tek­st ...jutro to bez­pie­czny ter­min,aby [...]

dzisiaj, 16:58natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 16:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sum, er sum al [...]