Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289033 teksty.

Niez­wykłość to umiejętność dos­trze­gania w rzeczach zwykłych cze­goś więcej... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:11

Za każdym ra­zem, gdy tyl­ko próbuję, ga­sisz mnie, Świecie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:50

Życzli­wy: spełni jej każde życze­nie. Za zbliżenie. 

aforyzm • dzisiaj, 06:10

Ktoś mądry kiedyś po­wie­dział, że jest ty­le za­sad, norm mo­ral­nych i ty­le ludzkich poglądów ile sa­mych ludzi.
Za­pom­niał tyl­ko do­dać, co jest fik­cją a co prawdą, nie zdążył.
Umarł śmier­cią psychiczną, pop­rostu zmienił świat.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:45

Jak na iro­nię lo­su naj­trud­niej przyrządzić ko­muś su­rową prawdę. 

myśl • dzisiaj, 03:35

Miłość kocha prawdziwie.
Poez­ja uda­je że to robi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:06

Wolę Ka­nadę niż gołębnik. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 22:15

Dla dob­ra jed­nos­tki, w ogóle jestem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • wczoraj, 21:53

Lep­sza nie­czyn­na stro­na niźli okólnik dla kreatur.

:P 

myśl
zebrała 12 fiszek • wczoraj, 21:38

Mam nadzieje ze nikt nie pod­ro­bi mi myśli i kon­ta :) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st nie zmienia się nic

dzisiaj, 12:05[...] sko­men­to­wał tek­st Porzucić szczęście, porzu­cić zachwyt. Porzu­cić miłość, za­dowo­lenie, [...]

dzisiaj, 10:55eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 10:54Salomon sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 10:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Na lep­sze

dzisiaj, 10:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Są gra­nice, których bliźnim [...]

dzisiaj, 10:03nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czasami tra­fiamy strzałą w [...]

dzisiaj, 09:51Cris sko­men­to­wał tek­st ukłon w stronę la­ta

dzisiaj, 09:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Słabość do ludzi jest [...]

dzisiaj, 09:00eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]