Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 284222 teksty.

To jest chwi­la sa­mot­nosci, ta
To jest chwi­la niepew­nosci dla,
osob kto­re dzis mogly,
widziec mnie os­tatni raz... 

myśl • dzisiaj, 04:10

Wi­docznie mu­sisz jeszcze trochę przeżyć by dożyć te­go co najlepsze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:49

Wiesz cze­mu tak Cię lubię?
Jes­teś dob­ra, ot­warta i bezinteresowna.
Przy­pomi­nasz mi dawną mnie za­nim zaczęłam od­no­sić sukcesy. 

aforyzm • dzisiaj, 01:29

Dob­ry wier­sz to / chy­ba / ta­ki, które­go nie chce się odkładać na półkę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 00:19

Jest je­den prob­lem z nadęty­mi ludźmi, szyb­ko pękają. 

myśl
zebrała 6 fiszek • wczoraj, 23:36

Ludzie są tak pyszni, że ta pycha ich zjada. 

myśl
zebrała 6 fiszek • wczoraj, 23:23

Sym­bo­lika fik­cji prze­ras­ta rzeczywistość. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 22:39

Cias­ne umysły cier­pią na długowieczność. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 22:34

Wol­no­mular­stwo zba­wieniem maluczkich. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 22:32

... a wieczór nie mu­si być nudny,
Odtwórz
zaufaj. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 08:01RozaR sko­men­to­wał tek­st Razem

dzisiaj, 07:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Śmierć posła Ha­desu

dzisiaj, 07:50RozaR sko­men­to­wał tek­st Śmierć posła Ha­desu

dzisiaj, 06:49Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Uczucia nie są ma­terial­ne, [...]

dzisiaj, 06:47natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Uczucia nie są ma­terial­ne, [...]

dzisiaj, 06:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st Kobiety trze­ba sza­nować, będzie [...]

dzisiaj, 06:11one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ciasne umysły cier­pią na [...]

dzisiaj, 06:01one drop for all sko­men­to­wał tek­st Tęsknota tkwi w mu­zyce, między [...]

dzisiaj, 05:49one drop for all sko­men­to­wał tek­st Może cały nasz wszechświat [...]

dzisiaj, 05:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przemokniętewersy